Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny dla firm to kredyt przeznaczony na sfinansowanie celów związanych z prowadzoną działalnością: spłatę zobowiązań, zakup nieruchomości czy bieżące cele. Warunkiem udzielenia kredytu jest przedstawieniu odpowiedniego zabezpieczenia hipotecznego. Po kredyt mogą sięgnąć osoby, prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych: cywilnych, jawnych, komandytowych i partnerskich. Kwoty dostępnych na rynku kredytów hipotecznych dla firm zależą od wartości zabezpieczenia i mogą wynosić nawet kilka milionów złotych.