Pożyczki gotówkowe dla firm

Pożyczki gotówkowe dla firm to produkty finansowe dedykowane dla przedsiębiorców, niezależnie of formy prawnej prowadzonej działalnośći. W roli pożyczkodawców występują banki oraz pozabankowe instytucje finansowe. Wiele instytucji pozabankowych nie wymaga od swoich klientów dostarczania zaświadczeń z urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Analiza wniosku trwa z reguły nie dłużej niż kilka godzin, a pieniądze można pożyczyć bez wychodzenia z domu.
Pozyskanie bankowej pożyczki gotówkowej dla firm może być dłuższe, ale również bardziej skomplikowane. Większość banków wymaga od swoich klientów dostarczenia dokumentów finansowych, potwierdzających dobrą kondycję firmy, zaświadczeń o niezaleganiu ze zkładkami ZUS oraz wyciągów z firmowego konta. Dostępne w bankach kwoty pożyczek dla firm są jednak zdecydowanie wyższe od tych, oferowanych przez firmy pożyczkowe. Wybór najlepszej pożyczki dla firmy powinien być więc podyktowany celem finansowania oraz indywidualnymi potrzebami pożyczkobiorcy.