Pożyczka gotówkowa – oferty, wnioski, umowa, koszty, i inne ważne informacje

Pożyczka gotówkowa to łatwo dostępny produkt finansowy, oferowany klientom indywidualnym i firmom. W artykule skupimy się na pożyczkach gotówkowych dla osób fizycznych. Mianem pożyczki gotówkowej określamy umowę pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Jej przedmiotem jest określona kwota pieniędzy, którą pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy na określony czas. Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest natomiast zwrot pieniędzy w umówionym wcześniej terminie wraz z naliczonymi odsetkami i innymi kosztami Reguły udzielania pożyczek gotówkowych oraz obowiązki pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy określają:

 • Ustawa o kredycie konsumenckim. Mianem kredytu konsumenckiego określa się umowę o kredyt lub pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 255 550 zł (albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska). Kredytodawca udziela kredytu konsumenckiego konsumentowi w ramach prowadzonej działalności. Kredytem konsumenckim będzie więc nie tylko standardowy kredyt gotówkowy, ale również pożyczka. Także ta udzielona przez pozabankowe instytucje finansowe i SKOK-i;
 • Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie ustawą antylichwiarską. Znowelizowana w 2016 roku skutecznie zmieniła oblicze polskiego rynku pożyczek, zwłaszcza pozabankowych;
 • kodeks cywilny, definiujący umowę pożyczki, termin zwrotu pożyczki czy termin przedawnienia roszczeń o wydanie przedmiotu pożyczki.
Zapisy dokumentów regulują między innymi:
 • wysokość maksymalnych kosztów okołopożyczkowych,
 • limity odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki,
 • obowiązek przedstawienia pożyczkobiorcy formularza informacyjnego — dokumentu zawierającego szczegółowe informacje dotyczące pożyczki,
 • obowiązki pożyczkodawców w zakresie reklam kredytów konsumenckich,
 • zasady odstąpienia od umowy i przedterminowej spłaty zobowiązania.
Zgodnie z Art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość nie przekracza 1000 zł, nie wymaga zachowania formy dokumentowej. Jak nietrudno jednak zgadnąć, zaciągając pożyczkę w banku lub instytucji pozabankowej, staniesz przed koniecznością podpisania umowy. Bez względu na kwotę finansowania.

Kto udziela pożyczek gotówkowych?

Pożyczki gotówkowej może udzielić każdy podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych. W roli pożyczkodawcy może stanąć instytucja finansowa: bank lub firma pożyczkowa, ale również osoba prywatna — np. przyjaciel lub członek rodziny. Jeśli pożyczkodawcą jest podmiot, udzielający finansowania w ramach prowadzonej działalności (banki i pozabankowe instytucje finansowe), zasady towarzyszące temu procesowi określają przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Nakłada ona na pożyczkodawcę szereg obowiązków. Jednym z kluczowych jest konieczność precyzyjnego i zrozumiałego przekazania pożyczkobiorcy szczegółowych danych (m.in. informacji o RRSO pożyczki czy całkowitej kwocie do spłaty) dotyczących pożyczki.

Przeznaczenie pożyczki gotówkowej

Pieniądze z pożyczki gotówkowej możesz przeznaczyć na dowolny cel: odświeżenie mieszkania, kupno samochodu lub nowych mebli. Przed udzieleniem pożyczki pożyczkodawca nie pyta o cel finansowania. Nie kontroluje również sposobu wykorzystania pieniędzy.

Kwoty i koszty pożyczek gotówkowych

Dostępne w bankach kwoty pożyczek gotówkowych wynoszą z reguły od kilku tysięcy nawet do kilkuset tysięcy złotych (PKO Bank Polski — od 1000 zł do 1 200 000 zł, Bank Millennium — do 20 000 zł, ING — od 1 000 zł do 160 000 zł). Kwoty pożyczek gotówkowych oferowanych przez firmy pożyczkowe są niższe. Najwyższa kwota pozabankowej pożyczki krótkoterminowej wynosi obecnie 10 000 zł (6000 zł dla nowych klientów), pożyczki ratalnej - 25 000 zł. Spłatę pożyczki gotówkowej (zarówno w banku, jak i w pozabankowej instytucji finansowej) możesz rozłożyć na okres od jednego do kilkudziesięciu miesięcy.

Koszty pożyczek gotówkowych

Kwestię kosztów pożyczek gotówkowych reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z jej zapisami maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą być wyższe niż 25% całkowitej kwoty pożyczki (część stała) oraz kolejne 30% w skali roku (część zmienna). Jeśli okres spłaty wynosi 12 miesięcy, całkowity koszt finansowania nie może przekroczyć 55% pożyczonej kwoty (25% część stała i 30% część zmienna). W przypadku pożyczki na 30 dni może to być maksymalnie 27,5% (25% - część stała i 2,5% część zmienna). Praworeguluje również maksymalną wysokość odsetek, która obecniewynosi 4-krotność stopy lombardowej NBP, czyli 10 proc. w skali roku. Co ważne, limit kosztów obowiązuje przez 120 dni od momentu udzielenia pierwszej pożyczki. Taki zapis został stworzony w celu zapobieżenia efektowi pętli zadłużenia, czyli zaciągania kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej. Dotyczy on zwłaszcza klientów instytucji pozabankowych, którzy najczęściej stosowali tzw. rolowanie, wpadając przy tym w finansowe tarapaty.

Koszty pożyczki gotówkowej — jak wybrać najtańszą?

Postrzeganie atrakcyjności pożyczki wyłącznie przez pryzmat oprocentowania jest dużym błędem. To, ile rzeczywiście zapłacisz za pożyczone pieniądze precyzyjnie ilustruje wskaźnik RRSO. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania uwzględnia nie tylko oprocentowanie, ale również wszystkie inne koszty, związane z pożyczeniem pieniędzy — np. prowizję i ubezpieczenie. Wartości RRSO dla dostępnych na rynku bankowych pożyczek gotówkowych wahają się obecnie od 6 do 20%. W przypadku pożyczek pozabankowych — od 0 aż do kilku tysięcy procent.

Oprocentowanie pożyczki gotówkowej

Oprocentowanie pożyczki gotówkowej to podawana w skali roku wartość procentowa, według której instytucja finansowa nalicza odsetki od udostępnionego kapitału. Jak już wiemy, odetski płacone przez pożyczkobiorcę nie są jedynym źródłem przychodów dla banków i firm pozyczkowych

Prowizja za udzielenie pożyczki

Prowizja za udzielenie pożyczki to jednorazowa opłata, doliczana z reguły do kwoty kapitału i spłacana wraz z nim. Prowizja jest popularną opłatą, która jest nalicza przez pożyczkodawców i tanowi ona kolejne źródło wynagrodzenia instytucji finansowych za udzielenie wnioskującemu finansowego wsparcia.

Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej

Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej jest jednym z zabezpieczeń, stosowanych przez banki. Jeśli posiadający polisę pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacać rat (np. z powodu utraty pracy czy utraty możliwości zarobkowania), obowiązek ten weźmie na siebie ubezpieczyciel.

Darmowe pożyczki

Wiele instytucji pozabankowych oferuje klientom darmowe pożyczki. Po pożyczkę za 0 zł mogą sięgnąć jednak wyłącznie nowi pożyczkobiorcy, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z usług danego pożyczkodawcy. Najczęściej takie promocję są stosowane dla pożyczek krótkoterminowych, czyli chwilówek. Jeśli chwilówka jest zostanie spłacona w terminie, pożyczkobiorca nie poniesie kosztów prowizji, odsetek i ubezpieczenia. W rezultacie, klient będziemusiał zwrócić tylko kapitał, czyli kwotę którą otrzymał jako pożyczkę. Głównym celem udzielania darmowych pożyczek jest chęć przyciągnięcia (i zatrzymania) nowych klientów. Choć firmy pożyczkowe nie zarabiają na udzielaniu darmowego finansowania, taka strategia przynosi im zyski w długofalowej perspektywie. Istnieje bowiem duża szansa, że klient, który spłaci pożyczkę w terminie, sięgnie po kolejną, tym razem oprocentowaną w standardowy sposób. Ten, który nie zwróci pieniędzy na czas, będzie mógł skorzystać z refinansowania lub przedłużenia terminu spłaty.

Darmowe pożyczki w bankach

Śladem firm pożyczkowych, udzielających darmowych pożyczek gotówkowych podążyły niektóre banki. Jednym z nich jest Getin Bank, który oferuje darmowy kredyt gotówkowy w kwocie od 500 do 2000 zł na okres 12 miesięcy. Darmowy kredyt gotówkowy jest produktem bez oprocentowania, kosztów prowizji oraz wymogu ubezpieczenia. Mogą sięgnąć po niego osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie posiadają relacji kredytowej z Getin Noble Bankiem lub posiadają relację kredytową nie dłużej niż od 30 dni.

Jak otrzymać pożyczkę gotówkową?

Sposób złożenia wniosku o pożyczkę gotówkową zależy od wewnętrznej polityki danej instytucji. W przypadku firm pożyczkowych standardowym kanałem składania wniosków jest Internet. Dodatkowe środki można pozyskać w 100% online, bez wychodzenia z domu. Taka procedura obowiązuje również w przypadku niektórych banków (np. w mBanku, Nest Banku czy Eurobanku), zwłaszcza przy niewielkich kwotach pożyczek. Czasem zdarza się jednak, że warunkiem udzielenia pożyczki gotówkowej jest złożenie wniosku w oddziale banku. Zasada ta dotyczy zwłaszcza pożyczek na wyższe kwoty, 20,000 - 100 000 zł lub więcej

Kto może otrzymać pożyczkę gotówkową?

Po pożyczkę gotówkową może sięgnąć pełnoletnia osoba, mająca wymaganą przez pożyczkodawcę zdolność kredytową. Zdolność kredytowa to nic innego jak zdolność do spłaty pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami we wskazanych przez pożyczkodawcę terminach. Pożyczkę gotówkową może więc otrzymać osoba, posiadająca stabilne dochody, które umożliwią terminowe regulowanie rat przez cały okres spłaty.

Pożyczka gotówkowa — jakich dokumentów wymaga pożyczkodawca?

Jakich dokumentów będzie wymagał od nas pożyczkodawca, zależy przede wszystkim od wewnętrznej polityki danej instytucji oraz kwoty pożyczki. W przypadku niewielkich kwot, zarówno banki, jak i instytucje pozabankowe oferują możliwość pożyczenia pieniędzy na dowód. W takim przypadku pożyczkobiorca powinien dysponować wyłącznie dokumentem tożsamości, kontem w banku, adresem e-mail oraz aktywnym numerem telefonu komórkowego. W przypadku pożyczek gotówkowych na wysokie kwoty (z reguły powyżej 10 000 zł), większość instytucji wymaga dostarczenia dodatkowych zaświadczeń, potwierdzających stabilność zatrudnienia oraz wysokość dochodów. Może być to np. wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 lub 6 miesięcy czy wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wysokości dochodów. Na podstawie danych zawartych we wniosku oraz dodatkowych dokumentów pożyczkodawca ocenia zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty planowanego zobowiązania.

Pożyczka gotówkowa — sposób oceny zdolności do spłaty

Warunkiem otrzymania pożyczki gotówkowej jest odpowiednio wysoka zdolność do spłaty. Pojęciem tym określa się zdolność do spłaty pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami w terminach określonych harmonogramem spłat. Wyliczając zdolność do spłaty, pożyczkodawcy biorą pod uwagę przede wszystkim:
 • kwotę pożyczki i okres spłaty,
 • wiek wnioskującego,
 • wysokość wynagrodzenia i stabilność zatrudnienia,
 • kwotę miesięcznych zobowiązań finansowych,
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym,
 • posiadany majątek (np. nieruchomości),
 • historię kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej i w Biurach Informacji Gospodarczej.
W przypadku banków proces oceny poszczególnych kryteriów jest zdecydowanie bardziej restrykcyjny niż w przypadku pozabankowych pożyczkodawców. Firmy pożyczkowe stosują uproszczone procedury i zdecydowanie przychylniej niż banki patrzą na drobne rysy na wizerunku wnioskującego.

Umowa pożyczki gotówkowej — na co zwrócić uwagę?

Przed podpisaniem umowy pożyczki gotówkowej, dogłębnie przeanalizuj jej treść. Szczególnie wnikliwie prześwietl zapisy dotyczące:
 • całkowitej kwoty pożyczki,
 • weryfikacji danych w rejestrach dłużników i Biurze Informacji Kredytowej,
 • harmonogramu spłat,
 • możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, czyli okresowej przerwy w spłacie rat,
 • możliwości odstąpienia od umowy pożyczki gotówkowej,
 • możliwości wcześniejszej spłaty,
 • konsekwencji opóźnień w spłacie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nie bój się pytać. Rolą doradcy pożyczkowego jest nie tylko przedstawienie najlepszej oferty pożyczki, ale również kompleksowe wsparcie wnioskującego na każdym etapie procesu.

Pożyczka gotówkowa przez internet — weryfikacja danych osobowych

Zaciągnięcie pożyczki gotówkowej przez Internet to szybki i wygodny sposób pozyskania dodatkowego kapitału. Z uwagi na fakt, że procedura odbywa się w 100% online, sprawdzenie wiarygodności pożyczkobiorcy przez pracownika instytucji finansowej nie jest możliwe. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pożyczania, pożyczkodawcy udzielający finansowania online wymagają od wnioskujących weryfikacji danych osobowych. Jak przebiega weryfikacja? Najpopularniejszym sposobem weryfikacji danych osobowych jest wykonanie przelewu na konto banku lub firmy pożyczkowej. Jego kwota jest symboliczna i nie powinna przekroczyć 1 zł. Kiedy pieniądze zostaną zaksięgowane, pożyczkodawca będzie mógł zweryfikować, czy dane właściciela konta pokrywają się z tymi, wpisanymi we wniosku. Jeśli personalia będą identyczne, weryfikacja zakończy się sukcesem. Jeśli będą odmienne — wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony. Przelew weryfikacyjny nie jest jedynym sposobem sprawdzenia tożsamości pożyczkobiorcy. Niektórzy pożyczkodawcy udostępnili swoim klientom specjalne aplikacje, pozwalające potwierdzić personalia bez przelewania złotówki. Po połączeniu z rachunkiem bankowym przekazują instytucji potrzebne dane. Bez konieczności oczekiwania na zaksięgowanie środków.

Pożyczka gotówkowa a BIK i rejestry dłużników

Osoby posiadające negatywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej oraz te, wpisane do rejestrów BIG mają utrudnione zadanie otrzymania pożyczki gotówkowej w banku. Niski scoring i wynikająca z niego zmniejszona wiarygodność kredytobiorcy jest bowiem dla banków jednym a najczęstszych powodów odmownej decyzji. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, którzy nie mieszczą się w tradycyjnym systemie bankowym, firmy pożyczkowe przygotowały specjalną ofertę pożyczek gotówkowych bez weryfikacji baz. Warto wiedzieć jednak, że nie każda firma pożyczkowa zaoferuje finansowanie osobie mniej wiarygodnej. Jeśli Twoje dane figurują w rejestrze dłużników, a historia kredytowa w BIK-u pozostawia wiele do życzenia, sięgnij po pożyczkę w instytucji, która nie zagląda do drażliwej bazy. Informacji zawartych w rejestrach Biura Informacji Kredytowej nie weryfikują m.in. Ferratum, Wandoo i TaniKredyt. Bazy KRD nie sprawdza Tani Kredyt, a baz BIG i ERIF — SzybkaGotówka.

Spłata pożyczki gotówkowej

W zależności od instytucji maksymalny okres spłaty pożyczki gotówkowej wynosi od kilkudziesięciu dni do kilkudziesięciu miesięcy. Aby uniknąć długofalowych, nieprzyjemnych konsekwencji opóźnień, spłacaj raty zgodnie z dostarczonym przez pożyczkodawcę harmonogramem. Spłaty możesz dokonać przelewem, zrealizowanym poprzez system bankowości internetowej. Wysłane w ten sposób środki dotrą na konto pożyczkodawcy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Pieniądze przesłane przekazem pocztowym mogą „podążać” na konto pożyczkodawcy nawet 3-4 dni robocze. Jeśli chcesz spłacić pożyczkę w ten sposób, zleć płatność odpowiednio wcześniej. Panel Klienta na stronie internetowej pożyczkodawcy daje możliwość spłaty w taki sposób jaki udostępniły pożyczkobiorcom niektóre instytucje pozabankowe. Aby dokonać płatności, zaloguj się do panelu użytkownika i znajdź zakładkę Spłać pożyczkę. Zintegrowany z serwisem integrator płatności online (np. PayU), umożliwi wykonanie spłaty przelewem bankowym lub inną forma płatności.

Konsekwencje opóźnień

Jeśli spłacisz masz opóżnienia w spłacie pożyczki, pożyczkodawca będzie mógł rozpocząć procedurę windykacyjną. W ramach swoich działań może:
 • wysyłać do Ciebie monity, czyli SMS-owe, mailowe i listowne przypomnienia o konieczności uregulowania zadłużenia;
 • stosować windykację telefoniczną, czyli kontaktować się z Tobą przez telefon,
 • naliczyć odsetki karne za opóźnienie w spłacie,
 • anulować promocyjne warunki darmowej pożyczki i obciążyć Cię opłatami w standardowej wysokości.
Jeśli działania pożyczkodawcy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, może on przekazać sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej lub skierować ją na drogę sądową. Szczegóły dotyczące konsekwencji opóźnień w spłacie pożyczki gotówkowej określają zapisy umowy. Zanim ją podpiszesz, koniecznie się z nimi zapoznaj.

Koszty opóźnień w spłacie pożyczki

Aktualnie obowiązujące prawo reguluje także kwestię kosztów, związanych z opóźnieniem w spłacie pożyczki gotówkowej. Wysokość opłat windykacyjnych nie może być wyższa niż kwota maksymalnych odsetek za opóźnienie, czyli 14% w skali roku. Limit uwzględnia nie tylko odsetki za opóźnienie, ale również koszt monitów i wszystkich innych działań windykacyjnych.

Przedłużenie terminu spłaty, pożyczka refinansująca i wakacje kredytowe

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić pożyczki (lub raty), możesz skorzystać z koła ratunkowego w postaci przedłużenia terminu spłaty, pożyczki refinansującej lub wakacji kredytowych. Każda z usług umożliwia odroczenie pierwotnego terminu płatności. Ich specyfika jest jednak odmienna. Przedłużenie terminu spłaty oraz refinansowanie to usługi oferowane przez instytucje pozabankowe, udzielające pożyczek krótkoterminowych. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby spłacające pożyczki ratalne. Przedłużenie okresu spłaty płatna usługa przedłużenia okresu słaty. Dzięki niej, Po uiszczeniu prowizji/opłaty (jej kwota zależy od długości przedłużenia oraz kwoty pożyczki), pożyczkobiorca zyskuje dodatkowy czas (zazwyczaj 7, 14 lub 30 dni) na zgromadzenie niezbędnej do spłaty kwoty. Refinansowanie pożyczki — polega na spłacie aktualnego zadłużenia pożyczką refinansującą, udzieloną przez firmę partnerską. Co ważne, pieniądze z pożyczki refinansującej nie przechodzą przez konto bankowe pożyczkobiorcy. Wypłacane przez partnera, lądują bezpośrednio na rachunku pożyczkodawcy. Wakacje kredytowe — umożliwiają zawieszenie spłaty jednej lub kilku rat pożyczki (lub jedynie odsetek). Niespłacone raty mogą: zostać doliczone do pozostałej do spłaty sumy. W takim przypadku pierwotny okres spłaty zostanie zachowany. Wzrośnie jednak wysokość miesięcznej raty; zostać przesunięte „na koniec” okresu spłaty. Choć kwota raty pozostanie bez zmian, okres spłaty pożyczki będzie dłuższy.

Pożyczka gotówkowa — jak wybrać najlepszą ofertę?

Kluczem do wyboru najlepszej pożyczki gotówkowej powinno być dopasowanie jej parametrów do indywidualnych potrzeb, preferencji oraz celu finansowania. Jakie cechy warto przeanalizować? Aby wybrać najlepszą pożyczkę gotówkową, koniecznie zwróć uwagę na: dostępne kwoty. Jeśli na sfinansowanie swoich marzeń potrzebujesz niewielkiej sumy, możesz wnioskować o pożyczkę w każdym banku i większości instytucji pozabankowych. Jeśli realizacja Twoich celów wymaga większego kapitału, przed wyborem pożyczkodawcy przeanalizuj dostępne w poszczególnych instytucjach „widełki kwot” oraz inne parametry oferty:
 • okres spłaty. Jeśli zależy Ci na tym, aby spłacić pożyczkę jak najszybciej, a Twój budżet na to pozwala, sięgnij po krótkoterminową pożyczkę.Zwracając pieniądze w ciągu 30 lub 60 dni, możesz uniknąć opłat! Dla osób, które chcą zwrócić pieniądze w niskich ratach, najlepszym wyborem będzie rozłożenie spłaty na dłuższy okres, odkilku do kilkudziesięciu miesięcy. Choć koszt pożyczki będzie wtedy nieco wyższy, ryzyko opóźnień w spłacie istotnie się zmniejszy;
 • wakacje kredytowe.  Możliwość skorzystania z okresowej przerwy w spłacie rat oferują klientom zarówno banki, jak i instytucje pozabankowe. Jeśli chcesz mieć pewność, ze w razie przejściowych kłopotów finansowych będziesz mógł odetchnąć od spłaty, znajdź podmiot oferujący taką usługę;
 • odstąpienie od umowy pożyczkowej. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy pożyczkowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Zanim podpiszesz dokument, upewnij się, że pożyczkodawca zapewnił Ci taką możliwość;
 • koszty. Dobra pożyczka gotówkowa powinna być przede wszystkim niedroga. Całkowity koszt zobowiązania warunkuje jednak nie jej oprocentowanie, lecz wartość RRSO.
Podsumowując, rynek oferuje całą gamę pożyczek gotówkowych na niskie i wysokie kwoty, które pożyczkobiorca może wykorzystać na dowolny cel. Zarówno banki jak i firmy pożyczkowe oferują ciekawe rozwiązania, których koszt i okres spłaty zależy od wielu czynników. Przed podjęciem decyzji, należy porównać i wybrać oferty które odpowiadają naszym potrzebom.