Rachunki dla Firmbackup

Kredyty bez zaświadczeń to bankowy kredyt na oświadczenie, udzielany osobom fizycznym. Proces oceny zdolności kredytowej odbywa się  na podstawie zadeklarowanych przez wnioskującego informacji oraz danych pozyskanych z Biura Informacji Kredytowej i Biur Informacji Gospodarczej. Aby uzyskać kredyt bez zaświadczeń, klienci nie muszą dostarczać bankowi dodatkowych dokumentów, potwierdzających wysokość i źródło dochodów. W zależności od banku kwoty kredytów bez zaświadczeń wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych